Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Tlačivá a žiadosti

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI MESTA BANSKÁ BYSTRICA


 

ODDELENIE EVIDENCIE A SPRÁVY MAJETKU MESTA

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov.pdf (53.3 kB) (53.3 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov.odt (13.7 kB) (13.7 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – ohlásenie drobných stavieb
 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - ohásenie drobných stavieb.pdf (65.2 kB) (65.2 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – ohlásenie drobných stavieb
 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - ohásenie drobných stavieb.odt (20.4 kB) (20.4 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta.pdf (56.9 kB) (56.9 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta.odt (17.3 kB) (17.3 kB)

Žiadosť o prevod nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta.pdf (63.5 kB) (63.5 kB)

Žiadosť o prevod nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta.odt (16.6 kB) (16.6 kB)

Žiadosť o vyjadrenie sa k záberu pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o vyjadrenie sa k záberu pozemku pre potreby územného konania.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

Žiadosť o vyjadrenie sa k záberu pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o vyjadrenie sa k záberu pozemku pre potreby územného konania.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k vydržaniu nehnuteľnosti
 Žiadosť o vyjadrenie - k vydaniu osvedčenia vyhlásenia o vydržaní.pdf (56.5 kB) (56.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k vydržaniu nehnuteľnosti
 Žiadosť o vyjadrenie - k vydaniu osvedčenia vyhlásenia o vydržaní.odt (14.1 kB) (14.1 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľností – stavebné konanie
 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - stavebné konanie.pdf (66.1 kB) (66.1 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľností – stavebné konanie
 Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - stavebné konanie.odt (21.3 kB) (21.3 kB)

Čestné vyhlásenie o záväzkoch iných PO, kde je žiadateľ_FO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.2a FO.pdf (47.5 kB) (47.5 kB)

Čestné vyhlásenie o záväzkoch iných PO, kde je žiadateľ_FO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.2a FO.odt (13.1 kB) (13.1 kB)

Čestné vyhlásenie o záväzkoch iných PO, kde je žiadateľ_PO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.2a PO.pdf (49 kB) (49 kB)

Čestné vyhlásenie o záväzkoch iných PO, kde je žiadateľ_PO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.2a PO.odt (13.6 kB) (13.6 kB)

Čestné vyhlásenie o záväzkoch žiadateľa_FO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.2 FO.pdf (47.2 kB) (47.2 kB)

Čestné vyhlásenie o záväzkoch žiadateľa_FO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.2 FO.odt (13.3 kB) (13.3 kB)

Čestné vyhlásenie o záväzkoch žiadateľa_PO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.2 PO.pdf (48.4 kB) (48.4 kB)

Čestné vyhlásenie o záväzkoch žiadateľa_PO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.2 PO.odt (13.7 kB) (13.7 kB)

Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6_FO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.1 FO.pdf (56 kB) (56 kB)

Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6_FO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.1 FO.odt (18.2 kB) (18.2 kB)

Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6_PO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.1 PO.pdf (57.6 kB) (57.6 kB)

Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6_PO
 Čestné vyhlásenie o záväzkoch - príloha č.1 PO.odt (19.7 kB) (19.7 kB)

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta
 Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok mesta.pdf (59.5 kB) (59.5 kB)

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta
 Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok mesta.odt (8 kB) (8 kB)

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta - po realizácii stavieb IS
 Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok mesta - po realizácii stavieb IS.pdf (60.1 kB) (60.1 kB)

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta - po realizácii stavieb IS
 Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok mesta - po realizácii stavieb IS.odt (8.4 kB) (8.4 kB)

MATRIČNÝ ÚRAD A OHLASOVŇA POBYTU

Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na trvalý a prechodný pobyt
 Potvrdenie_suhlasu_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Ziadost_o_oznamenie_miesta_pobytu_obyvatela.pdf (52.8 kB) (52.8 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf (65.7 kB) (65.7 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 návrh na zrušenie pobytu.odt (13.8 kB) (13.8 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlasenie_o_zakaze_vydavania_udajov.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

Čestné vyhlásenie
 Čestné_vyhlásenie.pdf (45.2 kB) (45.2 kB)

Čestné vyhlásenie
 čestné prehlásenie všeobecné.odt (12.1 kB) (12.1 kB)

Splnomocnenie
 Splnomocnenie.pdf (70.1 kB) (70.1 kB)

Splnomocnenie
 Splnomocnenie.doc (16 kB) (16 kB)

Zápis o uzavretí manželstva občana SR v zahraničí
 Zápis_uzavretia_manželstva_v_zahraničí.pdf (51.3 kB) (51.3 kB)

Zápis o narodení
 Zápis_o_narodení.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

Zápis o úmrtí
 Zápis_o_úmrtí.pdf (57.5 kB) (57.5 kB)

Pridanie druhého mena dieťaťa
 Určenie 2.mena pre dieťa ml.ako 15 rokov.pdf (83.8 kB) (83.8 kB)

Pridanie druhého mena dieťaťa
 oznámenie o pridaní 2.mena pre dieťa ml.ako 15 rokov.odt (12.1 kB) (12.1 kB)

Pridanie druhého a tretieho mena dieťaťa
 Určenie 2. a 3. mena pre st.ako 15.rokov.pdf (89.3 kB) (89.3 kB)

Pridanie druhého a tretieho mena dieťaťa
 oznámenie o pridaní 2. a 3. mena pre st.ako 15.rokov.odt (12.5 kB) (12.5 kB)

Pridanie druhého a tretieho mena (k svojmu menu)
 Určenie 2. a 3. mena dospelý.pdf (80.5 kB) (80.5 kB)

Pridanie druhého a tretieho mena (k svojmu menu)
 oznámenie o pridaní 2. a 3.mena.odt (12.2 kB) (12.2 kB)

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode
 Opätovné prijatie priezviska.pdf (74.1 kB) (74.1 kB)

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode
 Opätovné prijatie priezviska-žiadosť.odt (11.4 kB) (11.4 kB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu (RL, SL, ÚL) - iné obce
 Žiadosťo vydanie duplikátu.pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu (RL, SL, ÚL) - iné obce
 Žiadosťo vydanie duplikátu.odt (13.3 kB) (13.3 kB)

Žiadosť o vydanie duplikátu bez koncovky - ová
 Žiadosť o výpis RL, SL bez ová.pdf (28.6 kB) (28.6 kB)

Žiadosť o vydanie duplikátu bez koncovky - ová
 Žiadosť o výpis RL, SL bez ová.odt (11.1 kB) (11.1 kB)

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove
 Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf (522 kB) (522 kB)

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove
 Žiadosť o zmenu a zrušenie čísla.pdf (338.1 kB) (338.1 kB)

Žiadosť o úpravu mena na slovenský ekvivalent
 Úprava mena na slov. ekvivalent -žiadosť.pdf (63.6 kB) (63.6 kB)

Oznámenie o zmene poradia mien
 Oznámenie o zmene poradia mien.pdf (43.5 kB) (43.5 kB)

Oznámenie o zmene poradia mien
 Oznámenie o zmene poradia mien.odt (10.9 kB) (10.9 kB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky
 Oznámenie_Pohlasovací_a_odhlasovací_lístok_na_trvalý_pobyt.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – vjazd do pešej zóny
 Tlačivo-vjazd do PZ - sobaše.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – vjazd do pešej zóny
 Tlačivo-vjazd do PZ - sobaše.odt (16 kB) (16 kB)

ODDELENIE DOPRAVNÝCH STAVIEB

Žiadosť o vydanie oprávnenia na vjazd vozidla do pešej zóny podľa VZN č. 8-2014
 Ziadost - opravnenie podla VZN 8-2014 + inf.pdf (908.8 kB) (908.8 kB)

Žiadosť o vydanie oprávnenia na vjazd vozidla do pešej zóny podľa VZN č. 8-2014
 Ziadost - opravnenie podla VZN 8-2014.xls (17 kB) (17 kB)

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 ODS_1-žiadosť o povolenie pripojenia ÚK na MK.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 ODS_1-žiadosť o povolenie pripojenia ÚK na MK.odt (18.6 kB) (18.6 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 ODS_2_žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z MK.pdf (97.7 kB) (97.7 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 ODS_2_žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z MK.odt (18.6 kB) (18.6 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky (obchádzku, odklon) miestnych komunikácií
 ODS_3_žiadosť o povolenie uzávierky MK.pdf (102 kB) (102 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky (obchádzku, odklon) miestnych komunikácií
 ODS_3_žiadosť o povolenie uzávierky MK.odt (17.8 kB) (17.8 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
 ods_5_ziadost_o_povolenie_zvlastneho_uzivania_mk.pdf (108.7 kB) (108.7 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
 ods_5_ziadost_o_povolenie_zvlastneho_uzivania_mk.odt (17.6 kB) (17.6 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie na na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – oprava poruchy podzemného vedenia
 ODS_7_Žiadosť o dodatoč.pdf (99.8 kB) (99.8 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie na na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – oprava poruchy podzemného vedenia
 ODS_7_Žiadosť o dodatoč.odt (19.6 kB) (19.6 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych/účelových komunikáciách
 ODS_8-1-žiadosť o určenie požitia DZ na MK a ÚK.pdf (98.8 kB) (98.8 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych/účelových komunikáciách
 ODS_8-1-žiadosť o určenie požitia DZ na MK a ÚK.odt (18.3 kB) (18.3 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych/účelových komunikáciách (vyhradené parkovanie)
 ODS_8-2 Žiadosť o určenie použitia DZ - vyhradené parkovanie.pdf (86.2 kB) (86.2 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych/účelových komunikáciách (vyhradené parkovanie)
 ODS_8-2 Žiadosť o určenie použitia DZ - vyhradené parkovanie.odt (17.7 kB) (17.7 kB)

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne a účelové komunikácie
 ODS_9_ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na MK a ÚK.pdf (101.4 kB) (101.4 kB)

Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne a účelové komunikácie
 ODS_9_ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na MK a ÚK.odt (18 kB) (18 kB)

Ohlásenie drobnej stavby špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne a účelové komunikácie
 ODS_10_ohlásenie drobnej stavby - MK a ÚK.pdf (125.4 kB) (125.4 kB)

Ohlásenie drobnej stavby špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne a účelové komunikácie
 ODS_10_ohlásenie drobnej stavby - MK a ÚK.odt (18.2 kB) (18.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie - miestne a účelové komunikácie
 ODS_11_žiadosť o stavebné povolenie pre MK a ÚK.pdf (108.1 kB) (108.1 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie - miestne a účelové komunikácie
 ODS_11_žiadosť o stavebné povolenie pre MK a ÚK.odt (19.6 kB) (19.6 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - miestne a účelové komunikácie
 ODS_12_žiadosť o dodatočné povolenie stavby MK a ÚK.pdf (108.9 kB) (108.9 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - miestne a účelové komunikácie
 ODS_12_žiadosť o dodatočné povolenie stavby MK a ÚK.odt (19.9 kB) (19.9 kB)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby - miestne a účelové komunikácie
 ODS_13_žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby M a ÚK.pdf (98.2 kB) (98.2 kB)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby - miestne a účelové komunikácie
 ODS_13_žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby M a ÚK.odt (19.7 kB) (19.7 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie dopravnej stavby - miestne a účelové komunikácie
 ODS_14_žiadosť o povolenie na odstránenie dopravnej stavby MK a ÚK.pdf (108.7 kB) (108.7 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie dopravnej stavby - miestne a účelové komunikácie
 ODS_14_žiadosť o povolenie na odstránenie dopravnej stavby MK a ÚK.odt (20.4 kB) (20.4 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - miestne a účelové komunikácie
 ODS_15_žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením - MK a ÚK.pdf (111.5 kB) (111.5 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - miestne a účelové komunikácie
 ODS_15_žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením - MK a ÚK.odt (19.7 kB) (19.7 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby - miestne a účelové komunikácie
 ODS_16_žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby MK a ÚK.pdf (111.8 kB) (111.8 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby - miestne a účelové komunikácie
 ODS_16_žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby MK a ÚK.odt (18.8 kB) (18.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - miestne a účelové komunikácie
 ODS_17-návrh na vydanie koludačného rozhodnutia pre MK a ÚK.pdf (119.2 kB) (119.2 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - miestne a účelové komunikácie
 ODS_17-návrh na vydanie koludačného rozhodnutia pre MK a ÚK.odt (19.8 kB) (19.8 kB)

MIESTNE KOMUNIKÁCIE - Vyhradenie parkovacieho miesta

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta
 Žiadosť o VPM.pdf (87.9 kB) (87.9 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta
 Žiadosť o VPM.odt (19.9 kB) (19.9 kB)

Oznámenie o ukončení vyhradenia parkovacieho miesta
 Oznámenie o ukončení VPM 2017.pdf (62 kB) (62 kB)

Oznámenie o ukončení vyhradenia parkovacieho miesta
 Oznámenie o ukončení VPM 2017.odt (16.3 kB) (16.3 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a o odpustenie, zníženie dane – nové
 Žiadosť o VPM pre ZŤP - nové.pdf (92.8 kB) (92.8 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a o odpustenie, zníženie dane – nové
 Žiadosť o VPM pre ZŤP - nové.odt (20.8 kB) (20.8 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a oslobodenie alebo zníženie dane – predĺženie
 Žiadosť o VPM pre ZŤP - predĺženie.pdf (64.3 kB) (64.3 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a oslobodenie alebo zníženie dane – predĺženie
 Žiadosť o VPM pre ZŤP - predĺženie.odt (16.3 kB) (16.3 kB)

Oznámenie o vykonaní zmeny údajov – vyhradenia parkovacieho miesta
 Oznámenie o vykonaní zmeny.pdf (63.5 kB) (63.5 kB)

Oznámenie o vykonaní zmeny údajov – vyhradenia parkovacieho miesta
 Oznámenie o vykonaní zmeny.odt (16.4 kB) (16.4 kB)

MHD

Žiadosť o určenie miesta dopravcu v obci
 Žiadosť o určenie miesta dopravcu v obci.pdf (65.7 kB) (65.7 kB)

Žiadosť o určenie miesta dopravcu v obci
 Žiadosť o určenie miesta dopravcu v obci.odt (17.7 kB) (17.7 kB)

KULTÚRA A ŠPORT

Aktivity na verejnom priestranstve - Lehoty a kompetencie
 Aktivity na verejnom priestranstve - Lehoty a kompetencie.pdf (60 kB) (60 kB)

Konanie verejného podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica
 Konanie podujatia, aktivity.pdf (113.1 kB) (113.1 kB)

Konanie verejného podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica
 Konanie podujatia, aktivity.docx (21.7 kB) (21.7 kB)

Konanie verejného podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica - Príloha k formuláru F1
 Príloha k Formuláru F1 šport.pdf (73.6 kB) (73.6 kB)

Konanie verejného podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica - Príloha k formuláru F1
 Príloha k Formuláru F1 šport.odt (19.4 kB) (19.4 kB)

Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica - na vyplnenie
 navrh_na_vyhlasenie_pamatihodnosti_bb_elektronicka_verzia.pdf (104.5 kB) (104.5 kB)

Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica - na vyplnenie
 navrh_na_vyhlasenie_pamatihodnosti_bb_elektronicka_verzia.xls (23.5 kB) (23.5 kB)

Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica - pre tlač
 navrh_na_vyhlasenie_pamatihodnosti_bb_pre_tlac.pdf (84.8 kB) (84.8 kB)

Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica - pre tlač
 navrh_na_vyhlasenie_pamatihodnosti_bb_pre_tlac.xls (23.5 kB) (23.5 kB)

.

Žiadosť o oslobodenie / zníženie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva
 Žiadosť.daneF1-Z.pdf (60.4 kB) (60.4 kB)

Žiadosť o oslobodenie / zníženie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva
 Žiadosť.daneF1-Z.odt (20.6 kB) (20.6 kB)

Oznámenie prevádzkovej doby
 Oznámenie o určení prevádzkovej doby.PD1.pdf (55.3 kB) (55.3 kB)

Oznámenie prevádzkovej doby
 Oznámenie o určení prevádzkovej doby.PD1.odt (19.3 kB) (19.3 kB)

Oznámenie o jednorazovej prevádzkovej dobe (uzavretá spoločnosť)
 Oznámenie.uzavretá spoločnosť.PD2.pdf (57.2 kB) (57.2 kB)

Oznámenie o jednorazovej prevádzkovej dobe (uzavretá spoločnosť)
 Oznámenie.uzavretá spoločnosť.PD2.odt (18.2 kB) (18.2 kB)

Oznámenie o zrušení (ukončení) činnosti prevádzkarne
 Oznámenie o zrušení prevádzkarne.PD3.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

Oznámenie o zrušení (ukončení) činnosti prevádzkarne
 Oznámenie o zrušení prevádzkarne.PD3.odt (18.6 kB) (18.6 kB)

Žiadosť o súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica
 ziadost_o_suhlas_k_ambulantnemu_predaju_v_meste_banska_bystrica.pdf (61.4 kB) (61.4 kB)

Žiadosť o súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica
 ziadost_o_suhlas_k_ambulantnemu_predaju_v_meste_banska_bystrica.odt (16.7 kB) (16.7 kB)

Žiadosť o súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica
 ziadost_o_suhlas_k_predaju_na_trhovych_miestach_v_meste_banska_bystrica.pdf (58.5 kB) (58.5 kB)

Žiadosť o súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica
 ziadost_o_suhlas_k_predaju_na_trhovych_miestach_v_meste_banska_bystrica.odt (15.3 kB) (15.3 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (verejná lekáreň)
 Tlačivo záväz.stanovisko.pdf (57.9 kB) (57.9 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (verejná lekáreň)
 Tlačivo záväz.stanovisko.odt (16.6 kB) (16.6 kB)

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) k vydaniu osvedčenia o zápise do evidencie
 SHR.vydanie osvedčenia.pdf (64.2 kB) (64.2 kB)

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) k vydaniu osvedčenia o zápise do evidencie
 SHR.vydanie osvedčenia.odt (20.3 kB) (20.3 kB)

Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
 SHR.potvrdenie,zmena,zrušenie.pdf (62 kB) (62 kB)

Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
 SHR.potvrdenie,zmena,zrušenie.odt (19.6 kB) (19.6 kB)

STAVEBNÝ ÚRAD

Usmernenie a SPRÁVNE POPLATKY podľa Zákona č. 439-2012
 Spravne_poplatky_-_zakon_c._439-2012.pdf (94.4 kB) (94.4 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 SU - 1.01 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.docx (73.2 kB) (73.2 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 SU - 1.01 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (590 kB) (590 kB)

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia
 SU - 1.02 Navrh_na_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.docx (65.3 kB) (65.3 kB)

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia
 SU - 1.02 Navrh_na_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.pdf (491.8 kB) (491.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 SU - 2.01 Ohlásenie_drobnej_stavby.docx (68.8 kB) (68.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 SU - 2.01 Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (339.9 kB) (339.9 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby
 SU - 2.02 Ohlásenie_jednoduchej_stavby.docx (70.2 kB) (70.2 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby
 SU - 2.02 Ohlásenie_jednoduchej_stavby.pdf (350.2 kB) (350.2 kB)

Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác
 SU - 2.03 Ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac.docx (70.9 kB) (70.9 kB)

Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác
 SU - 2.03 Ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac.pdf (353.8 kB) (353.8 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 SU - 3.01 Ziadost_o_stavebne_povolenie.docx (74 kB) (74 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 SU - 3.01 Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (411.1 kB) (411.1 kB)

Návrh na spojenie územného a stavebného konania
 SU - 3.02 Návrh_na_spojenie_uzemneho_a_stavebneho_konania.docx (65.7 kB) (65.7 kB)

Návrh na spojenie územného a stavebného konania
 SU - 3.02 Návrh_na_spojenie_uzemneho_a_stavebneho_konania.pdf (324.8 kB) (324.8 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
 SU - 3.03 Ziadost_o_stavebne_povolenie_v_spojenom_uzemnom_stavebnom_konani.docx (77.7 kB) (77.7 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
 SU - 3.03 Ziadost_o_stavebne_povolenie_v_spojenom_uzemnom_stavebnom_konani.pdf (472 kB) (472 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 SU - 3.04 Ziadost_o_povolenie_terénnych_úprav.docx (72.2 kB) (72.2 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 SU - 3.04 Ziadost_o_povolenie_terénnych_úprav.pdf (369.1 kB) (369.1 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 SU - 3.05 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.docx (73.9 kB) (73.9 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 SU - 3.05 Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf (397.5 kB) (397.5 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 SU - 3.06 Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.docx (72.9 kB) (72.9 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 SU - 3.06 Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf (392.1 kB) (392.1 kB)

Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby
 SU - 3.07 Prehlasenie_o_zabezpecovani_odborneho_vedenia_uskutocnovania_stavby.docx (65.8 kB) (65.8 kB)

Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby
 SU - 3.07 Prehlasenie_o_zabezpecovani_odborneho_vedenia_uskutocnovania_stavby.pdf (318.6 kB) (318.6 kB)

Žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia
 SU - 3.08 Ziadost_na_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.docx (68.5 kB) (68.5 kB)

Žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia
 SU - 3.08 Ziadost_na_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (337.5 kB) (337.5 kB)

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby
 SU - 3.09 Ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_dokoncenie_stavby.docx (67.6 kB) (67.6 kB)

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby
 SU - 3.09 Ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_dokoncenie_stavby.pdf (329.4 kB) (329.4 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 SU - 4.01 Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.docx (73.5 kB) (73.5 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 SU - 4.01 Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.pdf (387.2 kB) (387.2 kB)

Návrh na spojenie konania o zmene stavby kolaudačné konanie
 SU - 4.02 Návrh_na_spojenie_konania_o_zmene_stavby_kolaudacne_konanie.docx (67.2 kB) (67.2 kB)

Návrh na spojenie konania o zmene stavby kolaudačné konanie
 SU - 4.02 Návrh_na_spojenie_konania_o_zmene_stavby_kolaudacne_konanie.pdf (501.8 kB) (501.8 kB)

Ohlásenie zmeny užívania stavby
 SU - 5.01 Ohlásenie_zmeny_uzivania_stavby.docx (68.7 kB) (68.7 kB)

Ohlásenie zmeny užívania stavby
 SU - 5.01 Ohlásenie_zmeny_uzivania_stavby.pdf (368 kB) (368 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 SU - 6.01 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.docx (72 kB) (72 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 SU - 6.01 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf (358.2 kB) (358.2 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby do 3 m2
 SU - 7.01 Ohlasenie_reklamnej_stavby_do3m2.docx (68.2 kB) (68.2 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby do 3 m2
 SU - 7.01 Ohlasenie_reklamnej_stavby_do3m2.pdf (374.3 kB) (374.3 kB)

Žiadosť stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3 m2
 SU - 7.02 Ziadost_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_nad3m2.docx (68.9 kB) (68.9 kB)

Žiadosť stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3 m2
 SU - 7.02 Ziadost_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby_nad3m2.pdf (379.6 kB) (379.6 kB)

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby nad 3 m2
 SU - 7.03 Ziadost_o_zmenu_doby_trvania_reklamnej_stavby_nad3m2.docx (64.4 kB) (64.4 kB)

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby nad 3 m2
 SU - 7.03 Ziadost_o_zmenu_doby_trvania_reklamnej_stavby_nad3m2.pdf (325.3 kB) (325.3 kB)

Návrh kolaudačné rozhodnutie reklamná stavba nad 20 m2
 SU - 7.04 Navrh_kolaudacne_rozhodnutie_reklamna_stavba_nad20m2.docx (66 kB) (66 kB)

Návrh kolaudačné rozhodnutie reklamná stavba nad 20 m2
 SU - 7.04 Navrh_kolaudacne_rozhodnutie_reklamna_stavba_nad20m2.pdf (445.8 kB) (445.8 kB)

Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby
 SU - 7.05 Ohlasenie_odstranenia_reklamnej_stavby.docx (66.8 kB) (66.8 kB)

Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby
 SU - 7.05 Ohlasenie_odstranenia_reklamnej_stavby.pdf (338.8 kB) (338.8 kB)

Žiadosť o prenájom stavby/miestnej komunikácie k zriadeniu a prevádzkovaniu sezónneho vonkajšieho obslužného zariadenia v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica
 Ziadost_o_SVOZ_2019.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

Žiadosť o prenájom stavby/miestnej komunikácie k zriadeniu a prevádzkovaniu sezónneho vonkajšieho obslužného zariadenia v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica
 Ziadost_o_SVOZ_2019.pdf (207.7 kB) (207.7 kB)

Žiadosť o umiestnenie terasy mimo centrum mesta
 Ziadost_o_terasu_mimo_centrum.doc (44 kB) (44 kB)

Žiadosť o umiestnenie terasy mimo centrum mesta
 Ziadost_o_terasu_mimo_centrum.pdf (209.8 kB) (209.8 kB)

Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica
 Zásady_SVOZ_uplne-znenie.pdf (436 kB) (436 kB)

Grafická príloha k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica
 graficka_priloha_k_zasadam_zriadovania_a_prevadzkovania_sezonnych_zariadeni.pdf (798.1 kB) (798.1 kB)

ÚZEMNÝ PLÁN A ROZVOJ MESTA

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre rozhodnutie o umiestnení stavby resp. k zlúčenému konaniu
 ziadost_o_stanovisko_k_PD.doc (69 kB) (69 kB)

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre rozhodnutie o umiestnení stavby resp. k zlúčenému konaniu
 ziadost_o_stanovisko_k_PD.pdf (106.9 kB) (106.9 kB)

Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru
 ziadost_o_vydanie_stanoviaska k zámeru.doc (70.5 kB) (70.5 kB)

Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru
 ziadost_o_vydanie_stanoviaska k zámeru.pdf (110.2 kB) (110.2 kB)

ŠKOLSKÝ ÚRAD

Praktické rady pre rodičov k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
 Praktické rady pre rodičov k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ.pdf (108.1 kB) (108.1 kB)

Žiadosť o poskytnutie štipendia Fondu Andreja Hanzlíka
 Žiadosť o poskytnutie štipendia z Fondu Andreja Hanzlíka.pdf (169.2 kB) (169.2 kB)

Žiadosť o poskytnutie štipendia Fondu Andreja Hanzlíka
 Žiadosť o poskytnutie štipendia z Fondu Andreja Hanzlíka.odt (31.5 kB) (31.5 kB)

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 ziadost_na_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf (114.1 kB) (114.1 kB)

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 ziadost_na_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

Správa o použití štipendia VZOR
 Správa o použití štipendia VZOR.pdf (46 kB) (46 kB)

Správa o použití štipendia VZOR
 Správa o použití štipendia VZOR.ods (12.2 kB) (12.2 kB)

Žiadosť o zníženie príspevku na činnosť ŠKD
 ziadost_o_znizenie_prispevku_na_cinnost_skd.pdf (82.1 kB) (82.1 kB)

Žiadosť o zníženie príspevku na činnosť ŠKD
 ziadost_o_znizenie_prispevku_na_cinnost_skd.doc (15.5 kB) (15.5 kB)

Žiadosť o odpustenie príspevku na činnosť ŠKD
 Žiadosť o odpustenie príspevku na činnosť ŠKD.pdf (82.2 kB) (82.2 kB)

Žiadosť o odpustenie príspevku na činnosť ŠKD
 Žiadosť o odpustenie príspevku na činnosť ŠKD.odt (16.6 kB) (16.6 kB)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.odt (13.8 kB) (13.8 kB)

Podnet na zabezpečenie výrubu drevín rastúcich na mestskej verejnej zeleni
 podnet_na_vyrub_dreviny_rastucej_na_pozemku_mesta.pdf (78 kB) (78 kB)

Podnet na zabezpečenie výrubu drevín rastúcich na mestskej verejnej zeleni
 podnet_na_vyrub_dreviny_rastucej_na_pozemku_mesta.odt (13.3 kB) (13.3 kB)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne
 Tlacivo-studna.pdf (53.8 kB) (53.8 kB)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne
 Žiadosť o povolenie vodnej stavby_studne.odt (15 kB) (15 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
 Tlacivo-vyjadrenie-vodna_stavba.pdf (45.5 kB) (45.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
 Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe.odt (14.2 kB) (14.2 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
 Tlacivo-vyjadrenie_PD.pdf (40 kB) (40 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
 žiadosť o vyjadrenie k PD.odt (15.9 kB) (15.9 kB)

Ohlásenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov
 Tlacivo poplatky.pdf (73.2 kB) (73.2 kB)

Ohlásenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov
 Tlacivo poplatky.odt (18.7 kB) (18.7 kB)

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Tlačivo stavba MZZ_2016.pdf (75.8 kB) (75.8 kB)

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Tlačivo stavba MZZ_2016.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

Žiadosť o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Tlačivo užívanie MZZ_2016.pdf (76.2 kB) (76.2 kB)

Žiadosť o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Tlačivo užívanie MZZ_2016.doc (22 kB) (22 kB)

ODPADY A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Prihlásenie k odvozu a zneškodneniu komunálneho odpadu
 94_ko_pk1_vznik_zmena.pdf (553.8 kB) (553.8 kB)

Odhlásenie odvozu a zneškodneniu komunálneho odpadu
 95_ko_pk2_zanik.pdf (344.8 kB) (344.8 kB)

Oznámenie vzniku (zmeny) poplatkovej povinnosti za komunálny odpad
 14_ko_pko1_vznik_zmena.pdf (682.8 kB) (682.8 kB)

Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad
 15_ko_pko2_zanik.pdf (425.6 kB) (425.6 kB)

Rozkopávka zelene - Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné užívanie plôch zelene
 Rozkopávka.pdf (44.7 kB) (44.7 kB)

Rozkopávka zelene - Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné užívanie plôch zelene
 Rozkopávka.odt (16.1 kB) (16.1 kB)

Podnet v oblasti životného prostredia
 Podnet v oblasti životného prostredia.pdf (65.4 kB) (65.4 kB)

Podnet v oblasti životného prostredia
 Podnet v oblasti životného prostredia.odt (12.2 kB) (12.2 kB)

Nahlásenie straty, nájdenia zvieraťa
 Strata zvieraťa.pdf (80.9 kB) (80.9 kB)

Nahlásenie straty, nájdenia zvieraťa
 Strata zvieraťa.odt (17.8 kB) (17.8 kB)

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva – vyrúbenie dane za umiestnenie lešenia, VOK, skládky stavebného materiálu
 ziadost_o_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf (122.1 kB) (122.1 kB)

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva – vyrúbenie dane za umiestnenie lešenia, VOK, skládky stavebného materiálu
 ziadost_o_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.odt (22.2 kB) (22.2 kB)

ODDELENIE SLUŽIEB DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.odt (18.1 kB) (18.1 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.pdf (69.6 kB) (69.6 kB)

Ponuka úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť
a základných sociálnych aktivít
 Ponuka úkonov sebaobsluhy,ukonov starostlivosti o domacnost a zakladnych socialnych aktivit.odt (24.1 kB) (24.1 kB)

Ponuka úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť
a základných sociálnych aktivít
 Ponuka úkonov sebaobsluhy,ukonov starostlivosti o domacnost a zakladnych socialnych aktivit.pdf (107.2 kB) (107.2 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 Vyhlásenie o majetku.odt (21.8 kB) (21.8 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 Vyhlásenie o majetku.pdf (65.2 kB) (65.2 kB)

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie prepravnej služby
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie prepravnej služby.odt (16.8 kB) (16.8 kB)

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie prepravnej služby
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie prepravnej služby.pdf (82.5 kB) (82.5 kB)

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
o poskytnutie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.odt (17.2 kB) (17.2 kB)

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
o poskytnutie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.pdf (78.2 kB) (78.2 kB)

Vyjadrenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby - bezinfekčnosť.odt (15.5 kB) (15.5 kB)

Vyjadrenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby - bezinfekčnosť.pdf (73.2 kB) (73.2 kB)

Výkaz k úhrade za zdravotne výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Vykaz k uhrade za zdravotne vykony na ucely posudenia odkazanosti na socialnu sluzbu.xls (11 kB) (11 kB)

Výkaz k úhrade za zdravotne výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 vykaz_k_uhrade_za_zdravotne_vykony_na_ucely_posudenia_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (44.9 kB) (44.9 kB)

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.odt (44.1 kB) (44.1 kB)

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf (100.9 kB) (100.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie regeneračno - rekondičných služieb v domácnosti
 Žiadosť o poskytnutie regeneračno - rekondičných služieb v domácnosti.odt (45 kB) (45 kB)

Žiadosť o poskytnutie regeneračno - rekondičných služieb v domácnosti
 Žiadosť o poskytnutie regeneračno - rekondičných služieb v domácnosti.pdf (143.2 kB) (143.2 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - rozvoz obedov.
 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - rozvoz obedov.odt (43.1 kB) (43.1 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - rozvoz obedov.
 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - rozvoz obedov.pdf (133.1 kB) (133.1 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - stravovanie
 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - stravovanie.odt (41.9 kB) (41.9 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - stravovanie
 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - stravovanie.pdf (123.3 kB) (123.3 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.odt (46.4 kB) (46.4 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf (110.8 kB) (110.8 kB)

Žiadost o požičanie kompenzačnej pomôcky
 Žiadost o požičanie kompenzačnej pomôcky.odt (43.7 kB) (43.7 kB)

Žiadost o požičanie kompenzačnej pomôcky
 Žiadost o požičanie kompenzačnej pomôcky.pdf (103.5 kB) (103.5 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.odt (46.9 kB) (46.9 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.pdf (118 kB) (118 kB)

ODDELENIE SOCIÁLNEJ A KRÍZOVEJ INTERVENCIE

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 Tlacivo - ziadost JD v HN.pdf (124 kB) (124 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 Tlacivo - ziadost JD v HN.doc (76.5 kB) (76.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie ubytovania v zariadení dočasného ubyt. KOTVA II
 Žiadosť o poskytnutie ubytovania v zariadení dočasného ubytovania KOTVA II.pdf (56.9 kB) (56.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie ubytovania v zariadení dočasného ubyt. KOTVA II
 Žiadosť o poskytnutie ubytovania v zariadení dočasného ubytovania KOTVA II.odt (18.4 kB) (18.4 kB)

Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb v " Zariadení núdzového bývania KOTVA IV" - útulku pre rodiny s deťmi
 Ziadost_o_poskytnutie_ Zariadenie_ KOTVA IV.pdf (63.1 kB) (63.1 kB)

Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb v " Zariadení núdzového bývania KOTVA IV" - útulku pre rodiny s deťmi
 Ziadost_o_poskytnutie_ Zariadenie_ KOTVA IV.odt (17.2 kB) (17.2 kB)

Potvrdenie o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby v Detskom domove, ReD alebo v profesionálnej rodine
 Potvrdenie o návšteve DeD alebo PR.pdf (94.4 kB) (94.4 kB)

Potvrdenie o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby v Detskom domove, ReD alebo v profesionálnej rodine
 Potvrdenie o návšteve DeD alebo PR.doc (51 kB) (51 kB)

Potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici
 Tlacivo - príjem evidecia príloha a) b).pdf (55.8 kB) (55.8 kB)

Potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici
 Tlacivo - príjem evidecia príloha a) b).doc (27 kB) (27 kB)

Potvrdenie o úhradách za miestne dane a poplatky
 Tlacivo smeti a poplatky príloha e).pdf (158.3 kB) (158.3 kB)

Potvrdenie o úhradách za miestne dane a poplatky
 Tlacivo smeti a poplatky príloha e).doc (60.5 kB) (60.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkoch a spolupráci rodičov
 Tlacivo - skola príloha d).pdf (114 kB) (114 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k školskej dochádzke, výsledkoch a spolupráci rodičov
 Tlacivo - skola príloha d).doc (68 kB) (68 kB)

Čestné prehlásenie - majetkové pomery
 Tlacivo čestne prehlasenie príloha c).pdf (139.9 kB) (139.9 kB)

Čestné prehlásenie - majetkové pomery
 Tlacivo čestne prehlasenie príloha c).odt (60 kB) (60 kB)

.

* ŽIADOSŤ O PRENÁJOM NÁJOMNÉHO BYTU - všeobecné tlačivo s podporu ŠFRB
 Žiadosť o prenájom nájomného bytu - všeobecné tlačivo.pdf (67.6 kB) (67.6 kB)

* ŽIADOSŤ O PRENÁJOM NÁJOMNÉHO BYTU - všeobecné tlačivo s podporu ŠFRB
 Vzor-žiadosť o prenájom nájomného bytu.odt (14.2 kB) (14.2 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom nájomného bytu - ŠFRB
 Príloha č. 1 prenájom bytu_ŠFRB.odt (23.8 kB) (23.8 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom nájomného bytu - ŠFRB
 Príloha č. 1 prenájom bytu_ŠFRB.pdf (104 kB) (104 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o štandardný nájomný byt - ŠFRB
 Príloha 2- žiadosť o bytu ŠFRB 2018.pdf (149.8 kB) (149.8 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o štandardný nájomný byt - ŠFRB
 Príloha 2- žiadosť o bytu ŠFRB 2018.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o nájomný byt - ŠFRB
 Priloha 2 Potvrdenie o príjme 2018 bez zúčt.pdf (65.6 kB) (65.6 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o nájomný byt - ŠFRB
 Priloha 2 Potvrdenie o príjme 2018 bez zúčt.ods (15 kB) (15 kB)

Príloha č. 3 - potvrdenie k žiadosti o bezbariérový nájomný byt - ŠFRB
 Príloha č. 3 - potvrdenie k žiadosti o bezbariérový nájomný byt - ŠFRB.pdf (55.6 kB) (55.6 kB)

Príjmové podmienky žiadateľov o prenájom nájomného bytu - ŠFRB
 Príjem podmienky žiadateľa o byty ŠFRB 2018 .pdf (30.6 kB) (30.6 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom nájomného bytu - Internátna č. 12
 Príloha 1-žiadosť o prenájom bytu-Internátna.pdf (96.7 kB) (96.7 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom nájomného bytu - Internátna č. 12
 Príloha 1-žiadosť o prenájom bytu-Internátna.odt (23.5 kB) (23.5 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme žiadateľa k žiadosti o byt - Internátna č. 12
 Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o byt na - Internátna 12.pdf (76 kB) (76 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme žiadateľa k žiadosti o byt - Internátna č. 12
 Vzor-príloha 2-žiadosť o prenájom bytu Internátna 12.odt (17.4 kB) (17.4 kB)

Príjmové podmienky žiadateľov o prenájom nájomného bytu - Internátna č. 12
 Požadovaný príjem nájomcu Internátna 12.pdf (48.2 kB) (48.2 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom bytu - Švermova 45A
 Príloha 1 k žiadosť o prenájom bytu-Švermova.pdf (112.9 kB) (112.9 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom bytu - Švermova 45A
 Príloha 1 k žiadosť o prenájom bytu-Švermova.odt (23.1 kB) (23.1 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb - Švermova 45A
 Požadovaný príjem nájomcu Švermova 45A.pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb - Švermova 45A
 Vzor-príloha 2-žiadosť o prenájom bytu Švermova.odt (17.4 kB) (17.4 kB)

Príjmové podmienky žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb v zmysle VZN Mesta B.Bystrica č. 10/2011 v znp. - nájomné byty Švermova 45A
 Prijmové podmienky žiadateľa o dočasný prenájom bytu Švermova 45A.pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

* ŽIADOSŤ O OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY NA NÁJOMNÝ BYT s podporou ŠFRB
 Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte.pdf (77.2 kB) (77.2 kB)

* ŽIADOSŤ O OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY NA NÁJOMNÝ BYT s podporou ŠFRB
 Vzor-žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt-ŠFRB.odt (16.3 kB) (16.3 kB)

Príloha č. 1 - potvrdenie o príjme nájomcu a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
 Príloha 1 Potvrdenie o príjme nájomcu opakovaný nájom ŠFRB.pdf (148.1 kB) (148.1 kB)

Príloha č. 1 - potvrdenie o príjme nájomcu a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
 Príloha 1 Potvrdenie o príjme nájomcu opakovaný nájom ŠFRB.doc (43 kB) (43 kB)

Príjmové podmienky nájomcu a spoločne posudzovaných osôb pri opakovanom nájme bytu - ŠFRB
 Príjmové podmienky nájomcu pri opak_NZ_2018.pdf (116.7 kB) (116.7 kB)

KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA

Žiadosť o udelenie záštity primátora Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o udelenie záštity primátora Mesta Banská Bystrica.pdf (272.2 kB) (272.2 kB)

Žiadosť o udelenie záštity primátora Mesta Banská Bystrica
 Žiadosť o udelenie záštity primátora Mesta Banská Bystrica.docx (32.4 kB) (32.4 kB)

ODDELENIE DANÍ A POPLATKOV139757141

TitulkaMesto
Úvodná stránka