Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Socálna a krízová intervencia

Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie

 

O aké dávky môžete požiadať mesto ?- jednorázová dávka v hmotnej núdzi
Rodina resp. občan môže kontaktovať mestský úrad – oddelenie sociálnej a krízovej intervencie ohľadom možnosti požiadania o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, ktorí majú trvalý pobyt v meste Banská Bystrica na preklenutie vzniknutej situácie - najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady. Na základe individuálneho prešetrenia každej jednej žiadosti - šetrením v domácnosti sa verifikuje opodstatnenosť poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, ktorá môže mať formu finančnú, vecnú alebo kombinovanú ( vo forme poukazu na nákup).

 

Podmienky poskytnutia tejto dávky od mesta je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 3/2017, ktoré je zverejnené na webových stránkach mesta Banská Bystrica : www.banskabystrica.sk
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi občanovi nie je nárokovateľnou dávkou a zavisí od finančných možností poskytovateľa.
 


 
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie   
PhDr. Mgr. Karol Langstein - vedúci 048/ 4330 710 , 0918505229karol.langstein@banskabystrica.sk
Eva Herchlová 048/ 4330 712eva.herchlova@banskabystrica.sk
Mgr. Jana Lovásová 048/ 4330 712 , 0918 505258jana.lovasova@banskabystrica.sk
Ing. Jana Škorňová 048/ 4330 714jana.skornova@banskabystrica.sk
Mgr. Katarína Debnárová 048/ 4330 713katarina.debnarova@banskabystrica.sk
Mgr. Vladimír Frémal 048/ 4330 711vladimir.fremal@banskabystrica.sk
Mária KočišováNKC KOMPaS048/ 4127 752maria.kocisova@banskabystrica.sk
Mgr. Branislav ŠpenikNKC KOMPaS048/ 4127 752branislav.spenik@banskabystrica.sk , kc.kompas@banskabystrica.sk
JUDr. Juraj DankoNKC Kotvička0917 505 912, 048 433 0715juraj.danko@banskabystrica.sk
Mgr. Michaela UžíkováNKC Kotvička 0917 505 912, 048 433 0715michaela.uzikova@banskabystrica.sk
Jana ChudáZariadenia KOTVA 0918 505 245, 048 4330 715jana.chuda@banskabystrica.sk, znb@banskabystrica.sk
Mgr. Lucia JanákováZariadenia KOTVA048/ 4330 715lucia.janakova@banskabystrica.sk
10. výročie práce s bezdomovcami v Banskej Bystrici

 
Siete zariadení krízovej intervencie mesta Banská Bystrica

 
Systém prestupného bývania v meste Banská Bystrica

 
Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

 
Zariadenia sociálnej a krízovej intervencie mesta Banská Bystrica

 
Vytváranie partnerstiev a budovanie siete sociálnej pomoci - Drogová oblasť 2008

 
Centrum rozvoja rodičovských zručností BAZALKA

 
Správa o činnosti Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu KC KOM PaS za rok 2011

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011

 

Správy o činnosti oddelenia (referátu)


 


139755620

TitulkaMesto
Úvodná stránka