Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Propagácia podujatí - erb mesta na stiahnutie

Uprednostňuje sa platený výlep. V prípade, že nie je voľný priestor, Mesto negarantuje pri bezplatnom výlepe všetkých 25 plôch. K žiadosti o výlep sa prikladá aj vizuál plagátu vo formáte A4 /stačí aj v ČB prevedení  - slúži pre evidenciu výlepu./. V prípade záujmu  je možnosť výlepu aj na nástenkách MsÚ /Formát A4 alebo A3 - 4 ks/. Aj táto plocha je uprednostňovaná predovšetkým pre platený výlep, bezplatný výlep len v prípade prázdnej plochy.


 

Použitie jednej z variant dole umiestneného erbu Mesta Banská Bystrica je možné po vzájomnej dohode a odsúhlasení Odborom kultúry, športu a cestovného ruchu mesta Banská Bystrica, e-mail: tomas.pastorok@banskabystrica.sk.

Kontaktná osoba pre doručenie plagátov: Dáša Sčensná, Informačné centrum mesta Banská Bystrica, Radnica, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, t.č. 048/ 4330 154.

Plagáty je potrebné doručiť najneskôr do pondelka do 10.00 h. Výlep sa koná vždy v utorok ráno.

 

Erb mesta Banská Bystrica na stiahnutie s textom vo formátoch .ai, .eps, .pdf.


 
Erb mesta B.Bystrica (formát .ai)
 erb-mesto-bb.ai (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Erb mesta B.Bystrica (formát .eps)
 erb-mesto-bb.eps (2 MB) (2 MB)

 
Erb mesta B.Bystrica (formát .pdf)
 erb-mesto-bb.pdf (371.8 kB) (371.8 kB)

 
Erb mesta B.Bystrica - Realizované s finančnou podporou (formát .ai)
 erb-realizovane-sfinancnou-podporou.ai (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Erb mesta B.Bystrica - Realizované s finančnou podporou (formát .eps)
 erb-realizovane-sfinancnou-podporou.eps (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Erb mesta B.Bystrica - Realizované s finančnou podporou (formát .pdf)
 erb-realizovane-sfinancnou-podporou.pdf (349.2 kB) (349.2 kB)

 

Udelenie záštity primátora mesta Banská Bystrica

 

Záštita / ďalej len záštita / primátora mesta Banská Bystrica môže byť poskytnutá nad kultúrnymi, spoločenskými, vzdelávacími, športovými, charitatívnymi a ďalšími verejne prospešnými podujatiami, ktoré sa konajú predovšetkým na území mesta Banská Bystrica alebo v jeho najbližšom okolí a tiež pri prezentácii mesta v zahraničí. Záštita má symbolický a čestný charakter a jej udelenie sa nespája s finančným alebo iným spolupodieľaním sa mesta pri organizovaní podujatia.

 

 

 

Postup pre udelenie záštity:

 

Záštita sa udeľuje na základe písomnej žiadosti adresovanej alebo podanej na Mestský úrad v Banskej Bystrici, ul. Československej armády č.26 alebo elektronicky na e-mailovú adresu zastitaprimatora@banskabystrica.sk, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred začatím podujatia. Pri nedodržaní termínu žiadosť o záštitu nebude prijatá.

 

 

Kontakt:

 

 

Andrea Páleníková   048 433 0309

andrea.palenikova@banskabystrica.sk

 

Bc. Jana Harišová   048 433 0623

jana.harisova@banskabystrica.sk

 


 
Žiadosť o udelenie záštity primátora

 
Žiadosť o udelenie záštity primátora

 


139755439

TitulkaMesto
Úvodná stránka