Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Primátor mesta

PRIMÁTOR MESTA BANSKÁ BYSTRICA


 

Ján Nosko

 
 

 

  Ján Nosko


  Zvolený za: nezávislý
  Pracovisko: Mestský úrad,
  Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
  Funkcia: primátor mesta

 

 

   Telefón: 048/ 4330 101
              048/ 4330 102
  Fax:      048/ 411 35 75
  E-mail: kancelariaprimatora@banskabystrica.sk
  E-mail: primator@banskabystrica.sk


  Kontakt: Kancelária primátora

               Oddelenie medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu


 

 

 

 

ŽIVOTOPIS

 

Osobné údaje:

Meno/titul:  MUDr. Ján Nosko

Narodený:  Brezno, 24. 2. 1961

Stav:  Ženatý

Manželka:  JUDr. Nosková Eleonóra

Deti:  Syn - Ján, dcéra - Katarína

Adresa trvalého pobytu:  Námestie Š. Moysesa 2B,  974 01 Banská Bystrica

Zamestnávateľ:  Mesto Banská Bystrica

 

Vzdelanie dokončené:

Stredoškolské:  Gymnázium, Brezno, Maturita

Vysokoškolské:  Lekárska Fakulta Univerzity J.A.Komenského, Bratislava, MUDr.

 

Postgraduálne štúdium:

1. ILF, atestácia 1. stupňa z pediatrie - Bratislava, 1989

2. ILF, špecializačná atestácia z detskej kardiológie - Bratislava, 1995

3. ILF, získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vyšetrovaciu metódu echokardiografia u detí

4. ILF, zaškolenie v metodike perkatetrizačného uzáveru defektu medzipredsieňovej prepážky - Bratislava, 2003

 

Pracovné zaradenie:

Lekár 1986-1992

Kardiologická ambulancia 1992 - 2004

Primár pediatrie II.DK SZU 2004 - 2008

Námestník DFNsP pre LPS 2004 - 2008

Riaditeľ DFNsP 2008 - 2014

 

Členstvo v spoločnostiach:

1. Slovenská lekárska spoločnosť

2. Slovenská pediatrická spoločnosť

3. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

4. Slovenská kardiologická spoločnosť

5. Mimopracovná činnosť

 

Aktívna činnosť v oblasti neziskových organizácií:

1. 2002-2004 člen správnej rady Banskobystrického združenia mimovládnych organizácií

2. Od r. 2000 predseda OZ PONS aktívne pôsobiaceho v sociálnej oblasti so zameraním na handicapované deti a mládež banskobystrického regiónu

 

Záujmy: šport, príroda, literatúra

 

 

 

 

PRIMÁTOR MESTA

 

  • Primátor je, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predstaviteľ mesta, štatutárny orgán a najvyšší výkonný orgán mesta.

 

  • Primátor:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
f) uchováva vlajku a pečať mesta a používa mestské insígnie.

 

  • Funkcia primátora je verejná funkcia a je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

 

  • Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej lehote. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.

 


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104880335

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka