Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Odbory a oddelenia MsÚ

 

ODBORY A ODDELENIA MESTSKÉHO ÚRADU

Kontakty

 

PREDNOSTA ÚRADU

Zástupca prednostu
Kancelária prednostu
 

 

Oddelenie prvého príjmu

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

■ Oddelenie právne

Oddelenie organizačné

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov

Referát krízového riadenia

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejnených priestranstiev

Oddelenie technicko - prevádzkové

Oddelenie stravovacích služieb

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže

Oddelenie priestupkov

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)

 


EKONOMICKÝ ODBOR

Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Oddelenie účtovnej evidencie
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Oddelenie ekonomiky školstva

 

ODBOR ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT MESTA

Oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov
Oddelenie verejného obstarávania a nákupu


 

ODBOR INFORMATIZÁCIE A DIGITALIZÁCIE

Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií
Oddelenie prevádzky informačných technológií

 

STAVEBNÝ ODBOR

Stavebný úrad
Oddelenie dopravných stavieb
Oddelenie životného prostredia

 

ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ARCHITEKTA MESTA

Oddelenie územného plánu
Oddelenie územného rozvoja mesta a architektúry
 

 

ODBOR KULTÚRY, ŠPORTU A CESTOVNÉHO RUCHU

Oddelenie cestovného ruchu
Informačné centrum - referát
Turistické informačné centrum - referát
Oddelenie kultúry
Robotnícky dom - referát
Oddelenie športu


 

ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
 

 

■ Kancelária primátora

■ Oddelenie medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu

 

 

 

 

 


 


139755543

TitulkaMesto
Úvodná stránka