Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

INFOLINKY na údržbu komunikácií a poruchy sietí

SLUŽBY OBČANOM

Dispečing, Infolinky, Poruchové linky, Zimná údržba komunikácií

 

 

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom správcu miestnych komunikácií - oddelenia údržby MK a IS MsÚ Banská Bystrica vykonalo začiatkom roku 2018 aktualizáciu hodnotenia stavebného stavu miestnych komunikácií v správe mesta. Z tohto hodnotenia správca zosumarizoval zoznam miestnych komunikácií, stav ktorých je hodnotený stupňom 4 a 5 (4 = sieťový rozpad komunikácie s potrebou obnovy celého povrchu MK, komunikácia prejazdná; 5 = sieťový rozpad s veľkým rozsahom poškodenia komunikácie a s potrebou obnovy celého povrchu MK). Z uvedeného zoznamu mesto vybralo 5 úsekov miestnych komunikácií na opravu z fondu dopravnej infraštruktúry v roku 2018. Zoznam týchto komunikácií je uvedený v prílohe "FDI - Výber MK na opravu 2018".


 

Vážení občania,
Mesto Banská Bystrica má záujem urýchliť riešenie Vašich i našich problémov a podnetov v oblasti komunálnych služieb. Preto Vám ponúkame nižšie uvedené kontakty na organizácie, ktoré zabezpečujú správu jednotlivých inžinierskych sietí a poskytujú komunálne služby.

 

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2018 - 2019.


 

Údržba miestnych komunikácií

 

Dispečing údržby miestnych komunikácií
048/4143971          Po-Pia  7,00 – 15,00      smado@misudrzba.sk
0902929304           nonstop                       smado@misudrzba.sk


Dispečing údržby chodníkov
0905612313           8.00 – 20.00          ganz@mail.t-com.sk
 

Mestský úrad Banská Bystrica – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinier. sietí
048/4330613         8.00 – 15.00           roman.kubs@banskabystrica.sk
048/4330612         8.00 – 15.00           ivan.zehnal@banskabystrica.sk

 

Údržba pozemných komunikácií I., II., a III. triedy

 

Dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Banská Bystrica
048/4142765           nonstop                info@bbrsc.sk
0918543223            nonstop                info@bbrsc.sk

 

Poruchy verejného osvetlenia

 

Stredisko údržby verejného osvetlenia
048/4142841         7.00 – 15.00            servis@progres-hl.sk
0915827058          7.00 – 16.00            servis@progres-hl.sk
 

Mestský úrad Banská Bystrica – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinier. sietí
048/4330613        8.00 – 15.00             jozef.gelien@banskabystrica.sk
0918505266         8.00 – 20.00             jozef.gelien@banskabystrica.sk

 

 

Poruchy vody

 

Poruchová linka
0850111234       nonstop

 

 

Poruchy plynu

 

Poruchová linka SPP
0850111727       nonstop
 

 

Poruchy elektriny

 

Poruchová linka SSE
0800159000       nonstop
Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny v meste Banská Bystrica

 

 

Čo robiť pri poškodení vozidla na cestách v správe mesta Banská Bystrica?
 

1. Privolať na miesto nehody políciu alebo správcu komunikácie (nie je povinné, ale veľmi vhodné, nakoľko pre úspešné uplatnenie nároku je nevyhnutné jednoznačne preukázať, kedy, kde a za akých okolností došlo k udalosti).

 

2. Urobiť si fotodokumentáciu z miesta nehody (poškodenú vozovku, poškodenú časť vozidla a záber na vozidlo tak, aby na vozidle bolo vidieť poškodenie i EČV kvôli identifikácii tohto vozidla a miesta vzniku škody).

 

3. Po dopravnej nehode kontaktovať centrálny dispečing škôd poisťovne (0850/111 566), kde je potrebné požiadať o obhliadku motorového vozidla za účelom podrobného zdokumentovania škôd na vozidle. K telefonátu si pripravte technický preukaz poškodeného vozidla. Pokiaľ udalosť riešite cez svoje havarijné poistenie a žiadate preplatiť spoluúčasť, obhliadku Vám vykoná havarijný poisťovateľ a nie je potrebné volať centrálny dispečing škôd poisťovne.

 

4. Napísať žiadosť na náhradu škody na motorovom vozidle (adresovať na MsÚ na pracovníka, ktorý vybavuje škodové/poistné udalosti – p. Iveta Vyleťalová, oddelenie evidencie a správy majetku mesta 048/4330220, iveta.vyletalova@banskabystrica.sk) s uvedením čo najpodrobnejšieho popisu udalosti a špecifikáciou uplatneného nároku. Žiadosť má tiež obsahovať identifikáciu žiadateľa, dátum, čas a miesto nehody, typ vozidla, EČV (ŠPZ) vozidla, rozsah poškodenia, prípadné mená a kontakty na svedkov dopravnej nehody/škodovej udalosti, údaje pre zaslanie platby (číslo a majiteľa účtu, príp. meno, rodné číslo a presnú adresu pre zaslanie plnenia poštovou poukážkou) a Váš kontakt (telefón prípadne mail) pre prípad potreby doplnenia podkladov pre poisťovňu.

 

5. K žiadosti priložiť fotokópiu občianskeho a vodičského preukazu, osvedčenie o evidencii vozidla (tzv. veľký technický preukaz), fotodokumentáciu z miesta nehody, pokladničný blok za opravu, resp. faktúru zo servisu, kópiu policajnej správy (pokiaľ je k dispozícii) a oznámenie o poistnom plnení/krycí list od havarijného poisťovateľa.

 

6. V prípade potreby doplnenia podkladov Vás bude kontaktovať poisťovňa, resp. pracovník Mestského úradu v Banskej Bystrici.

 

 

 


 


139757185

TitulkaMesto
Úvodná stránka