Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Výzva na voľby členov Rady školy pri MŠ Radvanská 1Vytlačiť
 

Výzva na voľby členov Rady školy

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

 

výzvu

na voľby členov  Rady školy pri Materskej škole, Radvanská 1, Banská Bystrica

 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 4, 5 a 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstvea školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri:

Materskej škole, Radvanská 1, Banská Bystrica je 5 členov rady školy v zložení:

 

– jeden zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy, zvolený vo voľbách zamestnancami materskej školy,

–  jeden zástupca ostatných zamestnancov školy, zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,

– dvaja zástupcovia rodičov žiakov materskej školy, ktorí nie je zamestnancami školy alebo   školského zariadenia, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov materskej školy,

– jeden delegovaný  zástupca zriaďovateľa.

 

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

Voľby členov rady školy v termíne do 30. 9.2018 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici  uznesením  z 14. augusta 2018 číslo 1134/2018 – MsZ.

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica


 
 

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

  • Utorok61graphic-icon
  • Streda92graphic-icon
  • Štvrtok71graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

110284036

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka