Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Projekt We Love Eating

WE LOVE EATING

Projekt zdravej výživy


 
ÚVODNÉ STRETNUTIE k projektu Zdravá výživa - 20.1.2014

 
1. STRETNUTIE LPS projektu Zdravá výživa - 31.3.2014

 

September 2014:

17.9.2014 - Kampaň k projektu We Love Eating (WLE)

Projekt nás naučí, ako zdravo žiť
Mesto Banská Bystrica je  jedným zo siedmych európskych miest, v ktorých bude prebiehať pilotný európsky projekt Užívaj si zdravý život o  zdravej  životospráve v raných rokoch, u tehotných žien a v starnúcej populácii. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom tvorby a testovania didaktických materiálov zvýšiť povedomie o zdravotných problémoch súvisiacich so zlou životosprávou, nadváhou a obezitou. Projekt WLE je zameraný na vytvorenie kladného vzťahu k jedlu: čo jeme, kde jeme a s kým.


 

Kampaň k projektu We Love Eating (WLE) - 17.9.2014

Kampaň k projektu We Love Eating
Kampaň k projektu We Love Eating (
Kampaň k projektu We Love Eating

 
 
Kampaň k projektu We Love Eating
Kampaň k projektu We Love Eating
Kampaň k projektu We Love Eating

 
 

 

Október 2014

16.10.2014 - Olympiáda zdravej výživy (pre žiakov ZŠ)
Slovenská spoločnosť pre výživu a Mesto Banská Bystrica usporiadali 16.10.2014 - 9. ročník Olympiády zdravej výživy pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Témou 9. ročníka olympiády zdravej výživy bola: Oslava mojich 15. narodenín - zdravo.

 

16.-17.10.2014 - Prevencia vo výžive detí - medzinárodná konferencia v B. Bystrici
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko pedagogické centrum usporiadalo v dňoch 16. a 17.10.2014 v Banskej Bystrici medzinárodnú konferenciu Prevencia vo výžive detí - teória a prax.


29.10.2014 - Akadémia európskeho seniora a projekt Užívaj si zdravý život

 

30.10.2014 - Tréning pamäti seniorov vs. Užívaj si zdravý život


 

Olympiáda zdravej výživy pre žiakov ZŠ - 16.10.2014

Olympiáda zdravej výživy pre žiakov ZŠ
Olympiáda zdravej výživy pre žiakov ZŠ
Olympiáda zdravej výživy pre žiakov ZŠ

 
 
Olympiáda zdravej výživy pre žiakov ZŠ
Olympiáda zdravej výživy pre žiakov ZŠ

 

Akadémia európskeho seniora a projekt Užívaj si zdravý život - 29.10.2014

Akadémia európskeho seniora a projekt Užívaj si zdravý život
Akadémia európskeho seniora a projekt Užívaj si zdravý život
Akadémia európskeho seniora a projekt Užívaj si zdravý život

 
 
Akadémia európskeho seniora a projekt Užívaj si zdravý život
Akadémia európskeho seniora a projekt Užívaj si zdravý život
Akadémia európskeho seniora a projekt Užívaj si zdravý život

 
 

 

Tréning pamäti seniorov vs. Užívaj si zdravý život - 30.10.2014

Tréning pamäti seniorov vs. Užívaj si zdravý život
Tréning pamäti seniorov vs. Užívaj si zdravý život
Tréning pamäti seniorov vs. Užívaj si zdravý život

 
 
Tréning pamäti seniorov vs. Užívaj si zdravý život

 

November 2014


7.11.2014 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkami materských škôl v meste Banská Bystrica (celkom 27 MŠ), kde je umiestnených takmer 2900 detí vo veku 3 - 6 rokov. Na stretnutí boli odovzdané propagačné materiály projektu WLE - hracie karty, plagáty, letáky a príručky, ktoré sa využíjú v rámci výchovnej práce s deťmi pre popularizáciu projektu WE Love Eating - Užívaj si zdravý život.


 

Stretnutie s riaditeľkami materských škôl v meste B.Bystrica - 7.11.2014

Stretnutie s riaditeľkami materských škôl v meste Banská Bystrica
Stretnutie s riaditeľkami materských škôl v meste Banská Bystrica
Stretnutie s riaditeľkami materských škôl v meste Banská Bystrica

 
 
Stretnutie s riaditeľkami materských škôl v meste Banská Bystrica
Stretnutie s riaditeľkami materských škôl v meste Banská Bystrica

 

11.11.2014 - Kampaň o zdravom životnom štýle a užívaní si zdravého života mesto Banská Bystrica šíri prostredníctvom letákov, ktoré sú zverejnené aj v 48 informačných tabuliach (skrinkách) mesta, v rôznych častiach mesta.


 

Letáky v informačných tabuliach mesta - 11.11.2014

Letáky v informačných tabuliach mesta
Letáky v informačných tabuliach mesta
Letáky v informačných tabuliach mesta

 
 
Letáky v informačných tabuliach mesta

 

13.11.2014 - pokračuje diseminácia projektu We LOve Eating - Užívaj si zdravý život a propagačných materiálov k projektu, ktoré sa prostredníctvom základných škôl budú šíriť do rodín. 11  základným školám a  základnej umeleckej škole boli odovzdané plagáty, letáky, hracie karty, magnetky a užívateľská príručka, aby v rámci výchovnej činnosti a pri hrách v školských kluboch si hravou formou myšlienku kampane Užívaj si zdravý život osvojilo takmer 5 200 detí ( žiakov) v týchto základných školách.


 

Porada riaditeľov ZŠ - 13.11.2014

Porada riaditeľov ZŠ
Porada riaditeľov ZŠ
Porada riaditeľov ZŠ

 
 
Porada riaditeľov ZŠ

 

20.11.2014 - Deň zdravia v materskej škole na starej tehelni 7 v Banskej Bystrici. Detičky aj rodičia v MŠ si k projektu "Školské ovocie" podporeného z programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách doplnili aj informácie a materiály z projektu WLE - Užívaj si zdravý život. 85 rodičov aj s detičkami si hravou formou osvojovali princípy zdravého stravovania.


 

Deň zdravia v materskej škole - 20.11.2014

Deň zdravia v materskej škole
Deň zdravia v materskej škole
Deň zdravia v materskej škole

 
 
Deň zdravia v materskej škole
Deň zdravia v materskej škole
Deň zdravia v materskej škole

 
 

 

21.11.2014 - sa uskutočnilo stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici, kde boli prezentované výsledky počiatočného prieskumu (0 merania) a informácia o priebehu aktivít projektu WLE - Užívaj si zdravý život v Banskej Bystrici.


 

Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v B.Bystrici - 21.11.2014

Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici
Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici
Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici

 
 
Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici
Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici
Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici

 
 
Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici
Stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v Banskej Bystrici

 

26.11.2014 - Slovenská spoločnosť pre výživu v spolupráci s Mestom Banská Bystrica usporiadali 9. odborný seminár na tému: "Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov". Seminára sa zúčastnili predovšetkým študenti stredných odborných škôl. Okrem prednášok týkajúcich sa významu mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive boli odprezentované aj výsledky 0 merania projektu WLE - Užívaj si zdravý život. Seminára sa zúčastnilo celkom 100 účastníkov z toho cca 80 študentov


 

9. odborný seminár na tému Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov - 26.11.2014

Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov
Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov
Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov

 
 
Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov
Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov
Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov

 
 
Mlieko a výrobky z neho vo výžive detí a seniorov

 

December 2014


 

9.12.2014 sa uskutočnil interaktívny workshop na tému: "Užite si Vianoce v zdraví." Ing. Niederland úvodnou prezentáciou prítomných účatníkov " vtiahol" do diskusie o tradičných jedlách našich starých materí na Vianoce, ako aj o tom, ako prežiť Vianoce tradične a pritom zdravo. Účastníci workshopu si vymenili skúsenosti a recepty z prípravy tradičných vianočných jedál na Slovensku.


 

Interaktívny workshop na tému Užite si Vianoce v zdraví - 9.12.2014

Užite si Vianoce v zdraví
Užite si Vianoce v zdraví
Užite si Vianoce v zdraví

 
 
Užite si Vianoce v zdraví
Užite si Vianoce v zdraví
Užite si Vianoce v zdraví

 
 
Užite si Vianoce v zdraví

 

11.12.2014 - MC Mamina Vás pozýva na akciu TAKTO TO VARÍM JA - 11.12. o 17,00 hod. Zdravý vianočný stôl v Materskom centre Mamina na Tatranskej ul.


 

8.1.2015 - Takto to varím ja - MC Mamina
Dňa 8.1.2015 sa uskutočnil v poradí už druhý zo série workshopov o zdravom varení, stravovaní a menej známych potravinách v rámci projektu WLE. Téma workshopu boli strukoviny. Členky Materského centra (MC) Mamina si vymieňali informácie o strukovinách, že strukoviny patria medzi významnú potravinu. Strukoviny sú bohatým zdrojom rastlinných bilekovín, škrobu, vlákniny, esenciálnych mastných kyselín, vitamínov a minerálnych látok.
Mamičky prezentovali recepty prostredníctvom chutne pripravených jedál v rámci ochutnávky.


 

Takto to varím ja - MC Mamina - 8.1.2015

Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina

 
 
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina

 
 
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina

 
 
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina

 
 
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina

 
 
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina
Takto to varím ja - MC Mamina

 
 
Takto to varím ja - MC Mamina

 

17.2.2015 - Klub zdravia
Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s mestom Banská Bystrica v rámci projektu We love eating - Užívaj si zdravý život od januára do mája 2015 uskutočňuje pravidelne stretnutia Klubu zdravia, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl.
Témou stretnutia 17.2.2015 s názvom Zázrak s nulovou kalóriou bol význam pitia vody. V závere stretnutia bola ochutnávka zdravých raňajok spojená s receptom. Učastníci klubu zdravia, ktorých bolo 30 si pochutnali na ovsenej kaši na slano.


 

Stretnutie Klubu zdravia na tému Zázrak s nulovou kalóriou - 17.2.2015

 Klub zdravia
 Klub zdravia
 Klub zdravia

 
 
 Klub zdravia
 Klub zdravia
 Klub zdravia

 
 
 Klub zdravia

 

23.2.2015 - Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička

Dňa 23.2. 2015 sa uskutočnil Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička. Komunitné centrum Kotvička je pri zariadení núdzového bývania, kde sú ubytovaní rodiny s deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou prevažne z rómskeho etnika.

Na klube zdravia sa zúčastnilo 8 mamičiek a 18 detí vo veku od 1 – do 9 rokov. Na stretnutí sa diskutovalo o zdravom životnom štýle, s deťmi sa na magnetických tabuliach triedili ovocie a zelenina podľa sezónnosti a s mamičkami sa rozoberali tradičné recepty, ktoré sú typické v rómskej populácii. Uviedli tradičnú rómska špecialitu – „Gója“ - recept

Vyčistené, umyté bravčové hrubé črevá 2ks

Plnka 1:

zemiaky 1 kg
cesnak 4 strúčiky
cibuľa 1ks
mletá sladká červená paprika podľa chuti a farby
mleté čierne korenie, soľ podľa chuti
surová neumytá ryža 1,5 hrnčeka
vegeta štipka

Plnka 2:

zemiaky 1 kg
cesnak 4 strúčiky
cibuľa 1ks
mleté čierne korenie, soľ podľa chuti
vegeta štipka

Plnka 1:

Zemiaky očistíme, nakrájame na kocky a dáme do misy, nakrájame cesnak a cibuľu nadrobno, pridáme k zemiakom.  Pridáme červenú papriku, čierne korenie, soľ, surovú neumytú ryžu a premiešame (môžeme rukami). Touto zmesou naplníme hrubé črevo tak, aby nebolo preplnené, lebo ryža a zemiaky varením napučia.

Plnka 2:

Očistené zemiaky najemno nastrúhame, pridáme pokrájaný cesnak a cibuľu, okoreníme, zamiešame a zmesou plníme ďalšie črevo.  

Konce čreva zaviažeme a v neosolenej vode varíme asi 20 minút. Potom vyberieme z vody a dáme do vymasteného pekáča a pečieme, až kým sa na povrchu neutvorí chrumkavá „kôrka“.

Na klubovom stretnutí mamičky s deťmi z ovocia ( banány, jabĺčka, pomaranče, hrozno) robili ovocné misy, ktoré potom sa zoradili a hodnotila sa farebnosť, vkusnoť a nápaditosť výzdoby ovocných mís.

Deti aj mamičky sa veľmi aktívne zapájali do hier, súťaží. Odmenou pre detičky boli músli tyčinky, odznačiky WLE a najaktívnejší dostali karty, s ktorými budú pri klubových stretnutiach zostavovať zdravé kombinácie jedál za podpory komunitných sociálnych pracovníkov.


 

Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička - 23.2.2015

Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička

 
 
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička

 
 
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička

 
 
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička

 
 
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička

 
 
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička
Klub zdravia v Komunitnom centre Kotvička

 
 

 

25.3.2015 - Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Akcia sa uskutočnila 25.3.2015 od 9,30 do 17,00 hod. v Rodinnom centre Filipko. Mamičky na materskej dovolenke s detičkami dopoludnia putovali krajinou zdravia, stretli pritom ovocníčkov a naučili sa správne si vyčistiť zúbky. Popoludní staršie deti sda zastavili v kuchyni zdravia a kuchtili.


 

Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia - 25.3.2015

Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia

 
 
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia

 
 
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia

 
 
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia

 
 
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia

 
 
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia
Filipko a jeho dobrodružstvá v krajine zdravia

 
 

 

7.4.2015 - Recpty zdravej výživy
V rámci projektu WLE sa prezentovali na stretnutí so zamestnancami mestského úradu zdravé raňajky a zdravé menu.


 

Recpty zdravej výživy - 7.4.2015

Recpty zdravej výživy
Recpty zdravej výživy
Recpty zdravej výživy

 
 
Recpty zdravej výživy
Recpty zdravej výživy
Recpty zdravej výživy

 
 
Recpty zdravej výživy
Recpty zdravej výživy
Recpty zdravej výživy

 
 

 

marec-apríl 2015 - Užívjate si nakupovanie zdravých potravín
Besedy o zdravom nakupovaní potravín pre tehotné ženy a seniorov sa uskutočnili v rámci projektu WLE v Banskej Bystrici koncom marca a začiatkom apríla.Vo virtuálnej predajni potravín mamičky, seniori uskutočnili výber potravín. Dôraz bol kladený na nákup potravín z hľadiska výživovej hodnoty pre tehotné ženy a odporúčanú vekovú skupinu detí a seniorov.


 

Starostlivosť o vlastné zdravie, výchova k zdraviu


 

Besedy o zdravom nakupovaní pre seniorov


 

Užívaj si nakupovanie zdravých potravín
Besedy o zdravom nakupovaní potravín pre tehotné ženy


 

Užívaj si telesnú aktivitu
Besedy o význame telesnej aktivity pre seniorov a aktívne cvičenie seniorov


 

Vyzvi srdce k pohybu


 

10.4.2015 - Putovanie krajinou zdravia - v MC Filipko sa uskutočnilo ďalšei stretnutie, kde rodičia s deťmi putovali krajinou zdravia a objavovali tajomstvo zdravých a dobrých ovocných štiav, ktoré si priamo pripravovali.


 

22.4.2015 - začína v Banskej Bystrici iniciatíva OZ Po schodoch s názvom Jedlo zadarmo.


 

24.4.2015 - sa uskutoční stretnutie miestnej podpornej skupiny (MPS) v B. Bystrici


 

24.4.2015 - Stretnutie Miestnej podpornej skupiny Banská Bystrica k hodnoteniu činnosti za obdobie 11.2014 - 04.2015. Témou stretnutia bola tiež diskusia o udržateľnosti projektu po je ho ukončení.


 

25.4.2015 - vás pozývame na tradičné farmárske trhy, kde okrem zábavy a tradičných jedál môžte získať informácie o zdravom životnom štýle v stánku projektu We Love Eating - Užívaj si zdravý život.


 

25.4.2015 - Otváranie Banoša - Farmársky trh v Banskej Bystrici - Vidiecky parlament BBK v spolupráci so SOŠ Pod Banošom , OZ Tradičná chuť regiónov v spolupráci s Mestom Banská Bystrica poriadajú tradičné farmárske trhy, kde popri bohatom programe a aktivitách sú podávané aj tradičné jedlá z regiónu. Projekt WLE propagoval princípy zdravej životosprávy a zdravého životného štýlu. Okrem prezentácie propragčných materiálov v stánku bol aj živý vstup o projekte v rámci vysielania RTVS.


 

29.4.2015 - Pozvánka na ovocno-zeleninové hostinky do Materskej školy na ul. Horná 22


 

29.4.2015 - Ovocno-zeleninové hostinky sa uskutočnili v MŠ na Hornej ul.. Zástupca OZ Výživa a zdravie popri informáciach a prednáške o význame sacharidov a ich zastúpení vo výžive detí prostredníctvom praktických ukážok priblížil prípravu a zastúpenie sacharidov v ovocných nápojoch. Rodičia aj s deťmi si pochutnali na čerstvých ovocných džúsoch pripravených priamo pred ich očami, ako aj na zeleninových smoothies.
 


 

máj 2015 - Do práce na bicykli - Jedným zo 6 odporúčaní zdravého životného štýlu vyjadreného heslom "Užívaj si zdravý život" je aj - Užívaj si telesnú aktivitu. Telesná aktivita je vynikajúci spôsobom ako si udržať kondíciu, predchádzať nadmernému pribratiu na hmotnosti.
Občianska cykloiniciatíva OCIBB v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizuje aj tento rok obľúbenú akciu  „Do práce na bicykli 2015“. Štvrtý ročník celonárodnej súťaže sa začína  1. mája a potrvá do 31. mája 2015. Cieľovou skupinou kampane sú zamestnaní ľudia, od ktorých sa očakáva, aby z času  na čas, zmenili svoje dopravné návyky.


 

12.5.2015 - Deň Európy
V roku 1985 bol 9. máj vyhlásený za Deň Európy po dohode čelných predstaviteľov EÚ na milánskom samite. Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. Každoročne okolo tohto dátumu majú inštitúcie EÚ dvere otvorené pre verejnosť .
V Banskej Bystrici sa oslavoval Deň Európy 12. mája 2015 na  námestí SNP rozdávaním žltých ruží. V rámci Dňa Európy bol informačný stánok zastúpenia Európskej komisie SR, Europe Direct Banská Bystrica. Prezentovali sa tiež úspešné projekty a aktivity podporené EK a EÚ. Medzi prezentujúcimi bolo aj Mesto Banská Bystrica, ktoré prezentovalo aktivity projekt We LOve Eating - Užívaj si zdravý život. Podujatie sa ukutočnilo v rámci Európskeho roka rozvoja 2015.


 

21.5.2015 - Medzinárodný deň mlieka v MŠ Lazovná
Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.
Toto bolo aj cieľom akcie 21.5.2015 v MŚ na Lazovnej ul., kde sa Deň mlieka konal aj v rámci projektu We Love Eating - Užívaj si zdravý život. Ako si to detičky aj s rodičmi užívali pozrite si vo fotogalérii.


 

17.6.2015 - Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského - ochutnávka šalátov  a post monitoring
V júni sme v Banskej Bystrici zahájili post monitorovanie - vyplňovanie dotazníkov o životných a stravovacích návykoch detí, mládeže, tehotných žien a seniorov. Výsledky monitoringu by mali ukázať do akej miery aktivity a kamapne v rámci aktivít projektu WLE - Užívaj si zdravý život banskobystričanov "posunuli" tým správnym smerom čo sa týka zdravej životosprávy. Začali sme so stredoškolskou mládežou, kde vyplňovanie dotazníkov bolo spojene s ochutnávkou pestrých zeleninových šalátov.


 

20.6.2015 - Deň otcov
Od 9,00 do 19,00 hod. príďte do KC Fončorda - je tu pre Vás pripravený umelecko-zábavný program, pripravený je aj piknik, naj koláčik pre ocka a dozviete sa aj o zdravej výžive. Tešíme sa na Vás!


 

9. - 10.7.2015 - Zdravie a zdravé starnutie - medzinárodný workshop organizovaný Úradom verejného zdravotníctva v spolupráci s WHO  v Bratislave s dôrazom na podporu vekovo - priateľského prostredia v Európe. Na workshope bol predstavený aj projekt WLE - Užívaj si zdravý život. Medzinárodného worksghopu sa zúčastnili zástupcovia Chorvátska, Slovinska a Českej republiky.


 

27.10.2015 - Projekt WLE končí, ale aktivity budú pokračovať ďalej
27.10.2015 v rámci Akadémie európskeho seniora sme slávnostne ukončili projekt WLE. Na slávnostnom ukončení boli prítomní pán vedúci zastúpenia EK na Slovensku pán Dušan Chrenek, vedúci odboru informácii a komunikácie DG Budget z Brusselu Petr Moos, ako aj riaditeľ Regionálneho európskeho informačného centra p. Peter Pisár. Taktiež boli prítomní aj zástupcovia miestnej podpornej skupiny a cieľových skupín. Na slávnostnom ukončení sme prítomných informovali o výsledkoch a aktivitách, ktoré sa v rámci projektu uskutočnili a oboznámili sme prítomných s výsledkami post monitoringu jednak celkovo za projekt a potom aj za mesto Banská Bystrica. Po oboznámení sa s výsledkami post monitoringu moderátorka vyspovedala "euroúradníkov" o ich životospráve a životnom štýle pri plnení povinností v európskej komisii.


 

Záverečná správa projektu WLE


 


139757106

TitulkaMesto
Úvodná stránka