Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Komunitný plán Mesta Banská Bystrica

Komunitný plán Mesta Banská Bystrica


 
  • Aktivity v roku 2019

 
  • Aktivity v roku 2018

 

Záznam a prílohy z pracovného stretnutia PS Rodiny s deťmi a mládež zo dňa 9.5.2018


 

Pracovné stretnutia k zosúladeniu KPSS s novelou zákona o SS:


 
  • Aktivity v roku 2017

 

Diskusia k integrácii detí so zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho systému - 24.10.2017


 

Transformácia Komunitných centier


 

Akadémia európskeho seniora 2017


 

Projekt FRA o práve na nezávislý život - august - oktober 2017


 

Projekt Solidus výskum - spolupráca verejného a tretieho sektoru - 14.6.2017


 

 

Pozvánka na športiádu seniorov - 30.5.2017


 

Diskusia k integrácii detí so zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho systému - 23.5.2017


 

Pracovné stretnutie s MVO zo dňa 29.3.2017


 
  • Aktivity KP v roku 2016:

 

Vyplnenie požadovaných tabuliek je potrebné pre upresnenie východiskového stavu u tých aktivít, kde sa jedná o zvýšenie. Analytická časť KPSS neobsahuje tieto východiská. Vyplniť tabuľku  by mali subjekty, ktoré v daných aktivitách a cieľových skupinách realizujú služby alebo programy.

V prípade nejasností bližšie informácie poskytne Ing. Mária Filipová, kontakt: 0905406462, maria.filipova@banskabystrica.sk
Vyplnené tabuľky zašlite prosím v termíne do 30.06.2016 na adresu: marcela.brienikova@banskabystirca.sk


 

 

Pracovné stretnutia zo dňa 18. a 19.5.2016

 

Pripomienky k akčnému plánu KPSS podľa jednotlivých cieľových skupín a vyhodnotenie aktivít do formulárov  AP PHSR za sociálnu oblasť za rok 2015 prosíme zaslať v termíne do pondelka 23.5.2016 do 16.00 hod. e-mailom na adresu: marcela.brienikova@banskabystrica.sk


 

Záznam z pracovného stretnutia MVO - 7.4.2016


 

Účasť prosíme potvrdiť mailom na adresu: marcela.brienikova@banskabystrica.sk najneskôr do 5.4.2016 (utorok).


 
 pozvanka.pdf (230.6 kB) pozvanka.pdf (230.6 kB)

 

 

Prosíme subjekty, ktoré budú resp. majú záujem participovať na napĺňaní priorít , opatrení a aktivít KPSS nech pre rok 2016 doplnia aktivity, ktoré budú realizovať v súlade s KPSS.

Návrh aktivít zasielať do 28.2.2016 na mailovu adresu: brienikova@misbb.sk


 
  • Aktivity KP v roku 2015:

 

Vážení spoluobčania,
prosíme o vyplnenie Dotazníka  zameraného na poskytovanie sociálnych služieb
a rozvoj komunitného života občanov Banskej Bystrice.

Dotazníky v elektronickej podobe prosíme vyplniť najneskôr do 31.8.2015,
v tlačenej podobe ich  môžete odovzdať taktiež najneskôr do 31.8.2015
na jedno z týchto zberných miest:

- Mestský úrad Banská Bystrica, Klientské centrum, Československej armády 26
- Radnica, Námestie SNP 1
- Komunitné centrum Sásová, Tatranská 10
- Komunitné centrum, Fončorda,  Havranské 9,
- KOMUCE, Robotnícka 12 a Krivánska  16-­26

Za Vašu aktívnu účasť vopred ďakujeme.

 

Elektronický dotazník: https://goo.gl/CRX3DC


 
 dotaznik.pdf (130.3 kB) dotaznik.pdf (130.3 kB)

 

Pripomienky k materiálom, ktoré neprešli procesom schválenia Riadiacim výborom,
prosíme zaslať mailom cez návratku:

prezentácia rozpracovaný KP

ulozto.sk/xGxhynxC/rozpracovany-kp560d1dfd-rar


 
Navrh priorit. oblasti - aktualizacia 28.9.2015

 
navratka
 navratka.pdf (68.8 kB) navratka.pdf (68.8 kB)

 

Materiál k pracovnému stretnutiu - 29.10.2015

Teoreticka a analyticka cast
 Teoreticka_a_analyticka_cast.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 

Verejná diskusia - 9.9.2015

Zoznam účastíkov

 
Prezentacia_KPSS_9.9.2015

 
VyjadrenieRV

 
Navratka

 
pozvanka_komunitny_plan_socialnych_sluzieb_2014-2020

 
zapisnica_z_verejneho_stretnutia_ku_KP_SS_mesta_bb_9.9.2015

 

Odbor sociálnych vecí a projektového riadenia vyzýva všetkých občanov k aktívnej účasti pri tvorbe Komunitného plánu na roky 2014-2020, kde majú priestor zapracovať svoje požiadavky a návrhy do komunitného plánu,  ktorý  v oblasti  sociálneho rozvoja nadväzuje na  PHSR -  základný  strategický materiál mesta.

Svoje pripomienky a návrhy k záverom z jednotlivých pracovných stretnutí (strom cieľov
jednotlivých cieľových skupín) prosíme zaslať mailom na adresu: brienikova@misbb.sk v termíne do 12.12.2014.

Občania sa môžu osobne zúčastniť pracovných stretnutí jednotlivých pracovných skupín podľa
harmonogramu:

Harmonogram stretnutí pracovných skupín a RV k príprave KP.

 

- Rodiny s deťmi a mládež 1.10.2014 a 15.10.2014 v čase 9,00 – 11,00

- Osoby so zdravotným postihnutím 1.10.2014 a 15.10.2014 v čase 13,00 – 15.00

- Seniori 8.10.2014 a 05.11.2014 v čase 9,00 – 11,00

- Osoby v obtiažnych životných situáciach 8.10.2014 a 05.11.2014 v čase 13,00 – 15.00

- Osoby aktívne v komunitách 29.10.2014 a 12.11.2014 v čase 9,00 – 11,00 a 20.11.2014 v čase 13,30 - 15,00 v zasadačke č. 250

- Riadiaci výbor 12.11.2014 v čase 16,00 - 18,00 a 19.11.2014 v čase 16,00 – 18,00 v zasadačke č. 250

- Verejná diskusia ku Komunitnému plánu Uspresní sa v priebehu januára 2015!

 

 

Verejná diskusia - o termíne vás budeme informovať v januári 2015.

 

* V dátumoch pracovných stretnutí môže dôjsť k zmene, o čom budeme vopred informovať na web stránke mesta BB.

 

 

Pracovné skupiny:

 

- Rodiny s deťmi a mládež

- Osoby so zdravotným postihnutím

- Seniori

- Osoby v obtiažnych životných situáciách

- Osoby aktívne v komunitách

- Riadiaci výbor


 

Rodina s deťmi a mládež


 

Osoby so zdravotným postihnutím


 

Seniori


 

Osoby v obtiažnych životných situáciách


 

Osoby aktívne v komunitách


 

Riadiaci výbor


 
Pracovné stretnutie zo dňa 25.6.2014 - vyhodnotenie Komunitného plánu

 

 


139757253

TitulkaMesto
Úvodná stránka